ВЕРИФИКА̀ЦИЯ

ВЕРИФИКА̀ЦИЯ ж. Книж. Проверяване истинността на научна теория, твърдение, обикн. по опитен път; верифициране.

— От лат. verificatio.

Списък на думите по буква