ВЕРМИКУЛЍТ

ВЕРМИКУЛЍТ м. Минер. Минерал във форма на дребни люспи или едри плочести кристали с кафяв или златистожълт цвят, използван като изолационен или огнеупорен материал. Един от интересните плочести материали е вермикулитът, който е най-често с кафяв цвят, но не е еластичен. Б. Ангелов, ЗМ, 26.

— Фр. vermiculite.

Списък на думите по буква