ВЕРНОПО̀ДАН

ВЕРНОПО̀ДАН, -а, -о, мн. -и, прил. Остар. Книж. Верноподанически. И отпрати към столицата само колите с разбойнически глави.. Селим хан му благодари с дълго, но съвсем ясно писмо за верноподаната му ревност. В. Мутафчиева, ЛСВ I, 535. Но никой от тие последните [народните деятели] не е можал да преживей дълго време в своето родно място, по причина на гоненията, които са търпели от страна на верноподаните чорбаджии. З. Стоянов, ЗБВ I, 43.

Списък на думите по буква