ВЕРНОПО̀ДАНИЧЕСТВО

ВЕРНОПО̀ДАНИЧЕСТВО, мн. няма, ср. Книж. Качество или проява на верноподаник. Пред дома на генералгубернатора се тълпи народ — израз на верноподаничество. К. Странджев, ЖБ, 79.

Списък на думите по буква