ВЕРНОПО̀ДАНОСТ

ВЕРНОПО̀ДАНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Остар. Книж. Верноподаничество; верноподанство. Отсега нататък програмите на нашите училища ще да се подписват от самите валие или от председателите на дервишките педагогически съвети и из тях ще да бъде изключено сичко, което противоречи на интересите, на правата и на законите на деспотизма и което развращава верноподаността на раята. Хр. Ботев, Съч., 1929, 289.

Списък на думите по буква