ВЕРНОПО̀ДАНСТВО

ВЕРНОПО̀ДАНСТВО, мн. няма, ср. Остар. Книж. Верноподаничество; верноподаност. В кръга на нашите мезлишки политици, пастире и чорбаджие са говори, че сойтарите на н. в. [негово величество] султана, по съвета на просвещена Европа, като са увериле вече във верноподанството на българския народ, са решиле да възобновят неговото политическо съществувание на основите на вашия букурещки дуализъм. Хр. Ботев, Съч., 1929, 258.

Списък на думите по буква