ВЀРО

ВЀРО, мн. няма, ср. 1. Препарат за измиване на домакински съдове. Това веро не е хубаво — не измива добре.

2. Опаковка, шише с такъв препарат. — Купи едно веро, че старото свърши.

Списък на думите по буква