ВЕРОЗАКО̀ННО

ВЕРОЗАКО̀ННО. Остар. Книж. Нареч. от верозаконен. Туй последно постановление [за Съвета на правосъдието] осветява началото на разделението на изпълнителната власт от съдебната както верозаконно, тъй и граждански. ДЗОИ I (превод), 66.

Списък на думите по буква