ВЕРОИЗМЀННИК

ВЕРОИЗМЀННИК, мн. -ци, м. Книж. Човек, който се е отрекъл от вярата си; вероотстъпник.

Списък на думите по буква