ВЕРОИЗМЀННИЦА

ВЕРОИЗМЀННИЦА ж. Книж. Жена, която се е отрекла от вярата си; вероотстъпница.

Списък на думите по буква