ВЕРОИЗМЀННИЧЕСТВО

ВЕРОИЗМЀННИЧЕСТВО, мн. няма, ср. Книж. Измяна на вярата, отричане от вярата, от религията си; вероотстъпничество.

Списък на думите по буква