ВЕРОИЗПОВЕДА̀НИЕ

ВЕРОИЗПОВЕДА̀НИЕ, мн. -ия, ср. Книж. Система от религиозни схващания и обреди, която някой споделя, изповядва. — Ще продължа делото на моя брат,.., и ще управлявам тъй справедливо държавата, че всеки мой поданик без разлика на вероизповедание и народност да се радва на благоденствие, законност и свобода. Ст. Дичев, ЗС I, 12. По вероизповедание ревностни католици, дубровничаните не можеха естествено да не упражнят преди всичко силно влияние върху българските католици. Ив. Шишманов, Избр. съч. I, 38. — Негово светейшество папата е потопен в

скръб, принчипе,.. Ако се докаже твърдението, че православната църква наистина е християнска общност,.., негово светейшество би помислил да поеме покровителството на един княз от православно вероизповедание. Д. Добревски, БИ, 110. Министерството ще се състои от следующите лица: г. Петко Каравелов .., В. Радославов .., г. К. Стоилов — министър на външните дела и вероизповеданията. С. Радев, ССБ II, 134-135.

Списък на думите по буква