ВЕРОИЗПОВЀДНИЧЕСКИ

ВЕРОИЗПОВЀДНИЧЕСКИ, -а, -о, мн. -и, прил. Остар. Книж. Вероизповедален; вероизповеден. Сега, когато влезне някой в една от калните и влажните колиби,.., вижда на онова място, гдето друг път седели идоли, вероизповеднически книги. П. Р. Славейков, СК, 70.

Списък на думите по буква