ВЕРОИЗПОВЀДНО

ВЕРОИЗПОВЀДНО. Книж. Нареч. от вероизповеден. Вероизповедно те са делят на православни, католици или латинци,.., и мюсюлмани. С. Бобчев, ПОС (превод), 49.

Списък на думите по буква