ВЕРОЛО̀МНИК

ВЕРОЛО̀МНИК, -ът, -а, мн. -ци, м. Коварен, подъл човек. В това време "Независимост" пише: "Кой може да обича един тиранин? Кой може да не чувствува презрение и отвращение към един вероломник и клетвопрестъпник?" С. Радев, ССБ I, 343.

Списък на думите по буква