ВЕРОЛО̀МНО

ВЕРОЛО̀МНО. Нареч. от вероломен; коварно, подло, лукаво. Той бе и огорчен,.. и възмутен от това, че Цеко измамнически, вероломно бе изменил на дадената дума. Т. Харманджиев, КЕД, 32. Новата народна партия — това е било само едно прикритие, за да могат вероломно да заграбят цялата власт и после да изтласкат либералите. Т. Влайков, Съч. III, 71.

Списък на думите по буква