ВЕРО̀НИКА

ВЕРО̀НИКА1 ж. Църк. 1. Кърпата, върху която се отпечатал чудодейно (неръкотворно) образът на Исус Христос, когато вървял по пътя към Голгота.

2. Иконографско изображение на тази кърпа.

— От стевр. през лат. Veronica.

ВЕРО̀НИКА

ВЕРО̀НИКА2 ж. Един от видовете горски цветя великденчета. Veronica.

— От фр. veronique.

Списък на думите по буква