ВЕРООТСТЪ̀ПНИЦА

ВЕРООТСТЪ̀ПНИЦА ж. Книж. Жена, която се е отрекла от вярата си; вероизменница.

Списък на думите по буква