ВЕРООТСТЪ̀ПНИЧЕСКИ

ВЕРООТСТЪ̀ПНИЧЕСКИ, -а, -о, мн. ‑и. Книж. Прил. от вероотстъпник; вероизменнически. Всичката православна черква е отхвърлила и проклела вероотстъпническите дела на Йоана VII Палеолога (Р). ПСп, 1873, кн. 7-8, 60.

Списък на думите по буква