ВЕРОТЪРПЍМ

ВЕРОТЪРПЍМ, -а, -о, мн. -и, прил. Книж. Който признава правото на всеки да изповядва своята вяра. Поп Иван мразеше този туберкулозен обущар,.., но се мъчеше да бъде веротърпим и принципиален. Г. Караславов, Избр. съч. II, 5. Протестантите не били доволни, че бил той католик, а на католиците не ся допадал, че бил много веротърпим и не наказувал протестантите в Англия. Г. Йошев, КВИ (превод), 274.

Списък на думите по буква