ВЕРОУЧЍТЕЛ

ВЕРОУЧЍТЕЛ, -ят, -я, мн. -и, м. Остар. Книж. Човек, който проповядва и разпространява някакво вероучение. След няколко время Климент, който ся намираше в царский двор, биде проводен от царя за вероучител в област Кутмавица, у Албания, дето бил управител Добет. Д. Войников, КБИ, 82.

Списък на думите по буква