ВЕРОЯ̀ТЕН

ВЕРОЯ̀ТЕН, -тна, -тно, мн. -тни, прил. 1. За който се допуска, че има изгледи да се осъществи; възможен, допустим. Говореше се за реформи, за намеса на Европа, за общо помилване на затворените. Всичко ни се видеше възможно, вероятно и с жадност се увличахме със сладки илюзии. К. Величков, ПССъч. I, 35. Но както и да пресмятаха вероятните помощи, като прибавеха и онова, което сами можеха да дадат, сумата не надвишаваше десет лири. Ст. Дичев, ЗС I, 393. Оня, който продава на вяра, ся очаква да загуби пет на сто от недобрите платци, затова той възкачва цената с всичко онова, което продава на вяра, за да предвари една загуба вероятна. Л. Йовчев, Ч, 1871, бр. 18, 604.

2. Който изглежда най-близък до истината, до действителното положение; правдоподобен. Понеже не бе очаквал да го заловят тук като някаква мишка, той не бе измислил предварително и никаква приблизително вероятна история, с която да ги [бандитите] залъже. П. Вежинов, СО, 141. Аз не се съмнявах в истинността на онова, което ми разказваше — не допущах, че може да съчинява: тъй вероятни ми изглеждаха тези небивалици! М. Кремен, РЯ, 56.

— От рус. вероятный.

Списък на думите по буква