ВЕРСИФИКА̀ТОР

ВЕРСИФИКА̀ТОР м. Книж. Стихотворец, който владее до съвършенство техниката на стиха, но поезията му е лишена от художествени стойности. Смирненски не бе случаен поет, не бе един обикновен версификатор, който плете изкусни — и изкуствени! — стихове. Г. Бакалов, Избр. пр, 363.

— Лат. versificator през рус. версификатор.

Списък на думите по буква