ВЕРСИФИКА̀ТОРСКИ

ВЕРСИФИКА̀ТОРСКИ, -а, -о, мн. -и. Книж. Прил. от версификатор.

Списък на думите по буква