ВЕРСИФИКА̀ТОРСТВО

ВЕРСИФИКА̀ТОРСТВО, мн. няма, ср. Книж. Писане на стихове при съвършено владеене техниката на стиха, особеностите на мерената реч. При Валери Петров съжителствува версификаторството с вдъхновението. Здр. Петров, Съвр., 1975, кн. 2, 70.

Списък на думите по буква