ВЕРСИФИКАЦИО̀НЕН

ВЕРСИФИКАЦИО̀НЕН, -нна, -нно, мн. -нни, прил. Книж. Който е свързан с версификация, който се отнася до версификация. Всички критици намираха, че неговият [на Лилиев] стих е на висота, която във версификационно отношение ще трябва да се догонва от новата българска поезия. Г. Караславов, БП, 168.

Списък на думите по буква