ВЀРСИЯ

ВЀРСИЯ ж. 1. Едно от няколко, различни едно от друго изложения или тълкувания на даден факт или събитие. По-нататък Пъшков обяснява произхода на версията, че обирът на хазната бил станал със съгласието на Ловешкия комитет. Ив. Унджиев, ВЛ, 285. Някои войнствено настроени среди в Швейцария разпространявали официално версията, че германците не са посмели да ги нападнат, защото Швейцария имала силна армия и непроходим терен. Ив. Мирски, ПДЗ, 108. Версията за самоубийството не почива върху някакви реални данни:.. — лекарският преглед, извършен от д-р Ханов върху трупа на умрялата, установи недвусмислено следите на насилствена смърт. К. Георгиев, ВНП, 112.

2. Литер. Една от разработките на тема в народното творчество.

— От лат. versio 'обръщане' през фр. version или рус. версия.

Списък на думите по буква