ВЀРСКИ

ВЀРСКИ, -а, -о, мн. -и, прил. Който се отнася до вярата, до религията; религиозен. Забранява се злоупотребяването с църквата и религията за политически цели, както и образуването на политически организации на верска основа. Конст., 24. Християнската догматика, благодарение на широката верска книжнина.., наред и в чудна смес със старото суеверие, заемаше доста място в съзнанието на гражданите. Ив. Хаджийски, БДНН II, 171. Отсега нататък, който посмее безпричинно да обижда или да посяга на когото и да било въз основа на верско различие, да бъде арестуван и веднага даден под съд. Ст. Дичев, ЗС I, 369.

ВЀРСКИ

ВЀРСКИ. Нареч. от прил. верски. И двете села [Черказки и Горна Каменна Рикса] принадлежаха административно и верски към Врачанска област и Врачанска духовна епархия. Й. Радичков, ГП, 103.

Списък на думите по буква