ВЀРСТА

ВЀРСТА ж. Стара руска мярка за дължина, равна на 1066 метра, употребявана до въвеждането на метрическата система. Туй животно [камилата] може да премине около 200 версти на деня и 1200 на неделя, без да яде и без да пие. С. Бобчев, ПОС (превод), 239. От там ся склонява [границата на българския език] към югозапад и юг по реката Тимок.., прерязва на юг под Свърлик Тимока, и доходи до село Дражевца, десят версти на запад далеч от Ниш. Г. Кръстевич, ИЧ, VII.

— Рус. верста.

Списък на думите по буква