ВЕРТЀКС

ВЕРТЀКС м. Астрон. Най-високата точка на слънчевия диск.

— Лат. vertex 'полюс'.

Списък на думите по буква