ВЕРТОГРА̀Д

ВЕРТОГРА̀Д м. Остар. Книж. Градина. И предметите, които го окружават, доволно способствуват на благоразтворението му климатическо. А тии предмети са различните около него луги (ливади), дъбрави, вертогради, а в по-високите места различни горски дръвеса. Н. Рилски, ОМР, 4. Бог Страшен съд ще дигне, та пшеница от плевел с огън ще отдели: с разпален косер ще пожъне вертоград земен. Н. Райнов, КЦ, 24.

— Рус. вертоград.

Списък на думите по буква