ВЕРТОЛЀТ

ВЕРТОЛЀТ м. Летателен апарат, по-тежък от въздуха, който излита и се приземява вертикално; хеликоптер. Хеликоптерът може да излита и да каца, да се издига или да слиза вертикално нагоре или надолу. Тази негова характерна особеност е указана в славянското му название — вертолет (от вертикално летене). Р. Радулов, ИГ, 97. За бързото ликвидиране на химическо или бактериологично огнище на поражение по растителността към градските служби "Растителна защита" е изграден специален подвижен парк с мощни и бързодействуващи съоръжения, включително вертолети и самолети. Н. Иванов и др., ГО, 193.

— От рус. вертолет.

Списък на думите по буква