ВЕРХУ̀

ВЕРХУ̀ прил. Остар. Книж. Върху. Не ще ся простирам надълго в какво положение ся е намирало нашето мило отечество до падането на Наполеона..; в какво ся намира сега и на колко са удобоприменими верху нас предприятията на нашите. АНГ I, 606. Жени! От вас зависи благополучието на мъжете и чадата ви имат непрестанно верху вас очите си. А. Никопит, УД (превод), 353.

Списък на думите по буква