ВЀСВАНЕ

ВЀСВАНЕ ср. Отгл. същ. от весвам се; вясване, вестване.

Списък на думите по буква