ВЀСЕЛКИ

ВЀСЕЛКИ, -а, -о, мн. -и, прил. Остар. и диал. Умал. от весел; веселичък. — Чакаше да дойде Гергьовден и все беше веселка понякога. Ив. Вазов, Р, 14. Па дойде ред и на моята [на старшия] кобила.. Погледна я в главата — хареса му. Веселка, живи очички; прави корави ушлета стърчат нагоре и помръдват напред. Н. Попфилипов, РЛ, 34.

Списък на думите по буква