ВЀСЕЛКО

ВЀСЕЛКО нареч. Остар. и диал. Умал. от весело; веселичко. Веселко му е на сър‑

цето, че си има парички. Н. Геров, РБЯ I, 119.

Списък на думите по буква