ВЕСЕЛУ̀ШКО

ВЕСЕЛУ̀ШКО, мн. -вци, м. Диал. Мъж или момче с весел нрав.

— От Вл. Георгиев и др., Български етимологичен речник, 1971.

Списък на думите по буква