ВЀСЕНЕ

ВЀСЕНЕ ср. Отгл. същ. от веся и от веся се.

Списък на думите по буква