ВЀСКАНЕ

ВЀСКАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от вескам се.

Списък на думите по буква