ВЀСТВАМ

ВЀСТВАМ СЕ, -аш се, несв.; вѐстна се, -еш се, мин. св. -ах се, св., непрех. Остар. Вестявам се внезапно, бързо или за кратко време; вясвам се. Сѐ тъй с мъка на хоро ще иде [Йонко], с мъка на извор ще се вестне и то, тъй набързо, колкото майчин хатър да не скърши. Ц. Церковски, Съч. III, 68. Дочула шума на мотора, баба Мария вече идеше насреща му по калдъръмената пътечка,.. — Хайде, бе майко, хайде, бе чедо! От кога не си се вестнал, изнадах ти се — занарежда тя. Ем. Манов, ДСР, 201. — Къде се губиш, Павле? — разпитваше Минко,.. — Откак отиде да работиш в кожарската фабрика, не се вестна в село... П. Славински, МСК, 69. — Да не бърза. Ще съберем за такса... Да не би сетне да ми рекат: "Твоята дъщеря, тъй и тъй, байраци развява — не ни трябва в училище!" Тогаз — да не се вества пред очите ми. Чуваш ли ме, дъще? Д. Бозаков, ДС, 81.

Списък на думите по буква