ВЀСТВАНЕ

ВЀСТВАНЕ, мн. -ия, ср. Остар. Отгл. същ. от вествам се; вясване.

Списък на думите по буква