ВЕСТИБЮ̀ЛЧЕ

ВЕСТИБЮ̀ЛЧЕ, мн. -та, ср. Умал. от вестибюл (в 1 знач.). По тясната фасада на съпритежателския дом можеше да се съди, че апартаментите не са много големи. Къде тогава щеше да приеме толкова гости този нов богаташ? Сигурно в някое тясно вестибюлче със стари канапета и без директно осветление... Г. Караславов, Т, 10.

Списък на думите по буква