ВЀСТНА

ВЀСТНА СЕ. Вж. вествам се.

Списък на думите по буква