ВЀСТНИК

ВЀСТНИК1, мн. -ци, след числ. -ка, м. Периодично, обикн. ежедневно издание, което излиза на големи листове и информира за текущите, предимно политически, събития. Тенев прочиташе вестника от първа до четвърта страница, без да пропусне дори малките обявления. М. Грубешлиева, ПП, 72. Макар тая наредба и да е извършена още преди няколко месяца, но разни обстоятелства ни заставиха да не обадим досега радостта си чрез вестника ви. П. Р. Славейков, ГУ, 61. Всекидневен вестник. Сутрешен вестник. Вечерен вестник. Седмичен вестник. Хумористичен вестник.

Държавен вестник. Официален орган на Народното събрание, в който се публикуват всички закони, наредби, разпореждания, изменения и допълнения на закони, правилници за тяхното прилагане. Жълт вестник. Разг. Вестник, който публикува предимно скандални факти от частния живот, обикн. на известни личности. Четеше като бясна романи. И съвсем истински романи при това,.. Нейната [на Криста] леля ги бе изрязвала от жълтите вестници през трийсетте години. П. Вежинов, НБК, 355. Окопен вестник. Вестник, който отразява живота на войскова част във време на война, списван от самите войници. Стенен вестник. Рядко. Стенвестник. Докато аз учех младежите как да лепят изрезките от ежедневната и другата преса, за да се оформи стенният вестник, Иван Г. Иванов провеждаше политическата си беседа. К. Калчев, СР, 32.

ВЀСТНИК

ВЀСТНИК2, мн. -ци, м. Старин. Вестител. А в същий миг вратата се отвори, / и царский вестник там се появи. К. Христов, ВС, 37. Ирина, Кантакузеновата жена, изпратила скришом вестници до Умурбег, мъжовия ѝ приятел, да ѝ дойде на помощ срещу нас. Ст. Загорчинов, ДП, 296-297. От вестници, дошли нарочно, най-напред / узна се.., / че сила иде тук безчетна и могъща. П. П. Славейков, Събр. съч. III, 192. Нищо пък още не беше чула жената на Хектора, / а нямаше вестник да дойде / и да ѝ каже, че Хектор е вън пред вратите останал. А. Разцветников, Избр. пр III (превод), 54.

Списък на думите по буква