ВЕСТНИКА̀РСТВО

ВЕСТНИКА̀РСТВО, мн. няма, ср. Разг. Занятие на вестникар. Той е и истински журналист, който с изключително ярко чувство се отзовава на събитията. Вестникарството за него не е случайно занимание. Н. Лилиев, Съч. III, 155.

Списък на думите по буква