ВЕТЕРА̀НКА

ВЕТЕРА̀НКА ж. Жена ветеран. Това бяха беловласи ветеранки на революцията и на женското движение. ЖД, 1968, кн. 11, 1.

Списък на думите по буква