ВЕТЕРИНА̀Р

ВЕТЕРИНА̀Р, -ят, -я, мн. -и, м. Разг. Ветеринарен лекар или зоотехник. Нямаше друг изход, доведоха един опитен ветеринар. И какво установи: че кучето отдавна ослепяло, оглушало и загубило всякакво обоняние. Р. Ралин, ДВШ, 17.

Списък на думите по буква