ВЕТЕРИНА̀РИЯ

ВЕТЕРИНА̀РИЯ, мн. няма, ж. Рядко. Ветеринарна медицина; ветеринарство. Като оставим на мира художествените специалности, за които безусловно е необходима наличността на талант.., в популярността на другите специалности съществува пълен хаос.. Агрономията, зоотехниката и ветеринарията се наричат с убийствена ирония полевъдство и животновъдство. Отеч., 1978, кн. 19, 18.

— Лат. veterinaria.

Списък на думите по буква