ВЕТЕРИНАРНО

ВЕТЕРИНАРНО-. Първа съставна част на сложни думи със значение: който се отнася до изучаване и лекуване на болестите по домашните животни, напр.: ветеринарнозоотехнически, ветеринармомедицински, ветеринарносанитарен, ветеринарнохигиенен.

Списък на думите по буква