ВЕТЕРИНА̀РСТВО

ВЕТЕРИНА̀РСТВО, мн. няма, ср. Разг. Ветеринарна медицина; ветеринария.

Списък на думите по буква